Първи слайд

Ваучерна схема за предоставяне на ИКТ услуги

Възползвайте се сега!

Дигитална агенция Valival (Валивал ООД) е одобрена за доставчик на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) по Оперативна програма за иновации и конкурентоспособност.

Целта на ваучерната схема за предоставяне на ИКТ услуги на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/ е подобряване използването на информационните и комуникационни технологии, улесняване достъпа до цифрово ноу-хау и др.

 

КАКВО ВКЛЮЧВАТ ИКТ УСЛУГИТЕ?

В качеството си на доставчик на услуги, Valival предоставя възможност на одобрените фирми да получат WEB-базирани услуги, финансирани от ваучерната схема 1, напълно безвъзмездно.

Web-базирани ИКТ услуги – изработка на платформи, уеб сайтове и/или мобилни приложения за електронна търговия или фирмени/корпоративни уеб сайтове и/или приложения; Консултантски услуги за прилагането на съвременни решения. Ваучерите за този тип услуги са с фиксирана номинална стойност 6 000 лв. с ДДС.

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ?

Фирмите-кандидати подават заявление за получаване на ваучер по електронен път. В срок от 20 работни дни след изтичане на крайния срок за подаване на формуляри ИАНМСП извършва оценка.

Пълната информация за програмата ще откриете тук>