Child-and-Future.org

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 5/5 (1 гласа)
Дата на реализация: 17 Ноември 2010 Категория: Презентационен Запитване за подобен проект

PetarStoychev.com

68проекта назад
83проекта напред

Parfum1.bg

www.child-and-future.org
Child-and-Future.org Child-and-Future.org

Child-and-Future.org - уеб сайт на фондация Дете и Бъдеще.

Даващ пълна информация за фондацията и нейните цели, проекти, инициативи и партньори.

“Този уеб сайт е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Фондация „Дете и бъдеще” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

Child-and-Future.orgChild-and-Future.orgChild-and-Future.orgChild-and-Future.org

Участници в проекта:

Ръководител проект

Арт директор и дизайнер

Програмиране

От страна на клиента

Петя Минчева

Още за проекта:

Използвани технологии

PHP, XHTML, CSS, WF CMS, Javascript / jQuery
Down
> Сподели
^