Интернет реклама

Интернет реклама

ИМА ЛИ ПО-СИЛНА ДУМА!?

Правилно планираната, перфектно изпълнена и добре управлявана Интернет реклама може да направи чудеса за уеб сайта ви!

Искате по-голяма аудитория, повече продажби и бърз възход?

Valival ви предлага специализирана помощ при Интернет рекламирането:

  • Преценка дали уеб сайтът ви е готов да извлече максимума от рекламата;
  • Промени по уеб сайта с цел по-голям ефект от рекламата;
  • Намиране на подходящи рекламни източници с правилната аудитория;
  • Подробен рекламен план включващ: техническа схема, времетраене на кампаниите, предвиждане на разходите, предвиждане на ефекта, предвиждане на етапни отчети;
  • Изготвяне на рекламните материали: статични и динамични банери, wallpapers и други необходими графични материали;
  • Мониторинг на стартираните рекламни кампании и навременна реакция при необходимост;
  • Периодични документални отчети за постигнатите резултати;

Позволете ни да ви покажем, и усетете какво означава ефектна Интернет реклама!

> Сподели
^