Дизайн на печатни материали

Отличаваме бранда Ви

Информацията, изведена на хартиен носител, се възприема от потребителя по съвсем различен начин. 

Графичните решения, които проектираме за Вас, са:

  • с изчистена и модерна визия
  • съобразени с корпоративната Ви идентичност
  • синхронизирани изцяло с онлайн присъствието Ви