Изготвяне на задание за уеб сайт

Изготвяне на задание за уеб сайт

Изготвянето на задание за уеб сайт е първата и задължителна стъпка за създаване на един логичен, красив и функционален сайт.

То описва подробно цялата логика и функционалност на проекта. Често включва точни и / или помощни напътствия към дизайна, платформата и технологията за изработка.

В него са отбелязани всички колебания, възникнали въпроси и решенията им. След създаването на заданието за вашия уеб сайт, по него се води работният екип във всяка стъпка, няма нищо неясно и нищо не може да бъде пропуснато.

Ако желаете да направите първата крачка правилно, искате сигурност, че уеб сайтът ви ще е това, което трябва да бъде, позволете ни да изготвим заданието за вашия уеб сайт.

Ще останете изненадани колко неща сте пропуснали. Мислили сте дадено решение за правилно, а то не е! Ние ще ви очароваме със свежи идеи и ценни съвети.

> Сподели
^