Bulgarian Managing Group

Ключовите компетенции на Bulgarian Managing Group са услуги, тясно свързани с проучване на пазара, разработване, строителство и поставяне на търговски проекти.

Основният акцент е върху дребно и смесени проекти в България.

Списък с проекти за Bulgarian Managing Group

> Сподели
^