Христо Тошев

Христо Тошев е председател на онлайн бридж състезанието MadMansReturn.

Също така е специалист в изготвянето на стратегии и обучение в професионалния бридж!

Списък с проекти за Христо Тошев

> Сподели
^