Фондация Либертарианство

Фондация „Либертарианство“ е фондация от класически тип. Тя е неправителствена, нерелигиозна и неполитическа организация, юридическо лице по българското законодателство. Фондация „Либертарианство“ вярва, че всеки човек има правото да развива себе си, за да бъде независим, а не да разчита на обществени подаяния.

Списък с проекти за Фондация Либертарианство

> Сподели
^