Фондация "Дете и Бъдеще"

Проект: „Професионална реализация чрез развитие на социално предприемачество” се изпълнява от Фондация "Дете и бъдеще", в партньорство със Сдружение „Ние сме едно семейство”.

Списък с проекти за Фондация "Дете и Бъдеще"

> Сподели
^