Мария Дряновска

Мария Дряновска е млад и талантлив български художник, който живее и работи в София. Творбите й са в областта на съвременната живопис и рисунката, като ползва както класически, така и смесени медии, за да "угоди" на своите творчески пориви и индивидуалност. Вдъхновение в творчеството си черпи най-вече от впечатления, история и преживявания от чуждите култури, музиката и дори междуличностни отношения. Авторът демонстрира интерес към предизвикателствата на портрета, актовата живопис, натюрморта и пейзажа.

Списък с проекти за Мария Дряновска

> Сподели
^