ЕЛТЕ Инженеринг ЕООД

Компанията е строително-инвестиционна и е създадена на 2006 г. за изграждане на енергийни, индустриални, туристически, търговски, жилищни и други обекти: Енергийни, Екологични, Индустриални, Инфраструктурни, Офис сгради, Търговски сгради, Хотели, Жилищни сгради, Спортни съоръжения и други.

 

Списък с проекти за ЕЛТЕ Инженеринг ЕООД

> Сподели
^