Воден свят ООД

„Воден свят” ООД е фирма, която развива своята дейност в следните три направления: напояване, озеленяване и поддръжка.

В дейността озеленяване, „Воден свят” ООД осъществява собствен внос на различни растителни видове от Холандия. Основен ангажимент на „Воден свят” ООД към клиентите ни е гаранционната и извън гаранционна поддръжка на изградените напоителни системи.

Списък с проекти за Воден свят ООД

> Сподели
^