Биенале на българския дизайн

Българско Дизайн Биенале (BDB) е сред водещите събития в културния живот на София и страната. То е в центъра на богата програма от съпътстващи събития - международна научна конференция, семинари, лекции, творчески и делови срещи, нощ на дизайна.

Цел на Биеналето е да отрази състоянието на българския дизайн през текущия период.

Списък с проекти за Биенале на българския дизайн

> Сподели
^