БАСЗЗ

Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ) е сдружение с иновативни идеи и проекти насочени в сферата на земеделието. Учредена е от дружества инвестиращи в земеделски земи. Общата площ, която притежават членуващите дружества в асоциацията е над 2 милиона декара.

Списък с проекти за БАСЗЗ

> Сподели
^