Адвокатска кантора "Кети Бозукова"

Адвокатска кантора Кети Бозукова предлага правни консултации и оказване на правна помощ на широк кръг от клиенти, както и процесуално представителство по граждански и наказателни дела.

Кантората предлага абонаментно правно обслужване на търговски дружества, юридически лица с нестопанска цел, училища и други.

 

Списък с проекти за Адвокатска кантора "Кети Бозукова"

> Сподели
^