Агроплам Консулт ООД

Консултации от квалифициран специалист по растителна защита.

Обследване на площи за установяване на болести, плевели и неприятели.

Вземане на почвени проби и изследването им от оторизирани за целта лаборатории.

Списък с проекти за Агроплам Консулт ООД

> Сподели
^